Kailangang gumagana ang mga cookie sa iyong browser

Dalawang cookie ang ginagamit ng site na ito.

Ang pinakamahalaga ay ang session cookie na karaniwang tinatawag na MoodleSession. Kailangan mong pahintulutan ang cookie na ito sa iyong browser upang makapagpatuloy ka at mapanatili ang lagda mo sa bawat pahina. Kapag lumabas ka o isinara mo na ang browser mo, sisirain na ang cookie na ito (sa browser mo at sa server).

Ang ikalawang cookie ay para lamang sa alwan, kadalasan ay tinatawag na MOODLEID. Tinatandaan lamang nito ang bansag mo sa loob ng browser. Ang silbi nito ay kapag binalikan mo ang site, may nakasulat na sa pitak ng bansag sa pahinang panglagda. Ligtas na tanggihan ang cookie na ito - kakailanganin mo lamang na itiklado muli ang iyong bansag sa tuwing lalagda ka.