Looki'ini

'Oku totonu ke faka'ataa 'e ngaahi kuki 'i ho'o palausa Help with 'Oku totonu ke faka'ataa 'e ngaahi kuki 'i ho'o palausa
Koe ngaahi koosi 'e ni'ihi e mei ngofua e 'a'ahi ke kau mai